گروه انتخابی : گروه دوکس پرس Devexpress2017


vAllLastNextPage 1 of 1PrevFirst

قسمت دوم فروشگاه آنلاین asp.net mvc 5 Devexpress2017

در این قسمت که قسمت دوم دوره ساخت وب سایت فروشگاه آنلاین در پلتفرم asp.net mvc 5 devexpress 2017 است ، آمدیم و مستند وب سایت را تهیه نموده و آن را پیاده سازی نمودیم به طوری که اول وارد اسکیوال سرور SQL Server شدیم و یک دیتابیس ساختیم و با استفاده از مستند ، جداول را در پایگاه داده اسکیوال طراحی نمود ...

ادامه ... 1,095 !


قسمت اول فروشگاه آنلاین asp.net mvc 5 Devexpress2017

در این قسمت که قسمت اول دوره ساخت وب سایت فروشگاه آنلاین در پلتفرم asp.net mvc 5 devexpress 2017 است ، آمدیم و تمامی صفحات پروژه را چک نمودیم و نسبت به اطلاعات بدست آمده از قالب صفحه توانستیم جداول مربوط به برنامه را مستند کنیم. که یک جدول در مورد جدول کاربران بود که یکسری فیلد هایی که لازم بود رو م ...

ادامه ... 925 !


فروشگاه آنلاین asp.net mvc 5 Devexpress2017

در این قسمت که قسمت مقدمه دوره ساخت وب سایت فروشگاه آنلاین در پلتفرم asp.net mvc 5 devexpress 2017 است قصد داریم کلیاتی در رابطه با آنچه در دوره آموزش داده خواهد شد توضیح داده بشه و بعد به سراغ پروژه بریم و قالب اون رو طراحی و پیاده سازی کنیم ، وسپس پایگاه داده اون که SQL Server 2014 هست طراحی ک ...

ادامه ... 998 !


vAllLastNextPage 1 of 1PrevFirst